Vitajte na stránke Jasle slniecko
Školská 165, 027 44 Tvrdošín

Náš tím

Učitelia

Alexandra Šulíková – majiteľ, ekonóm

Mgr. Lubica Gnidová – riaditeľ SMŠ

Kreativita
Práca s deťmi
Jazyky

Mgr. Anna Blažeková – vychovávateľ , montessori učiteľ, trieda jasličky

Dominika Ďurčáková – pedagóg , trieda 2-3 ročný

Kreativita
Práca s deťmi
Jazyky

Mgr. Agáta Bandíková – asistent učiteľa

Jana Ištoková- vedúca šk.jedálne

Kreativita
Práca s deťmi
Jazyky

Greššová Ivana – pedagóg, trieda 3-4 ročný

Mgr. Jana Krížová – pedagóg,montessori učiteľ, trieda 4-5 ročný

Kreativita
Práca s deťmi
Jazyky

Žaneta Beňová, opatrovateľka v jasliach

Bc. Mária Skurčáková – pedagóg, 3- 4 ročný

Kreativita
Práca s deťmi
Jazyky

Mgr. Monika Petrovič – pedagóg, montessori učiteľ , trieda 5-6 ročný

Radoslava Vidiečanová – pedagóg, lektor angličtiny pre deti

Kreativita
Práca s deťmi
Jazyky

Zuzana Kaniková – lektor voľnočasovej aktivity pre deti jumping

Mgr.Eva Tyrolová – sociálny pracovník / školský psychológ

Kreativita
Práca s deťmi
Jazyky

Danka Gnidová – montessori učiteľ
trieda 3-4 ročných

Libuša Nejedlíková – asistent učiteľa

Kreativita
Práca s deťmi
Jazyky

Iveta Klimčíková, opatrovateľka v jasliach