Vitajte na stránke Jasle slniecko
Školská 165, 027 44 Tvrdošín

Home

Detské centrum pre flexibilnú starostlivosť

Slniečko Tvrdošín

Dopytovo orientovaný projekt 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk     www.minv.gov.sk/

CARE PROGRAMS

Choose Your Age Group

How to Enroll Your Child in a Class?

Join Our Journey of Discovery

MEET OUR TEACHERS

Qualified Teachers

We strive to work together to build and maintain trusting and respectful relationships with both children and families.

Professional Teachers 90%
Artists 85%
Psychologists 97%
Dianne Arlington
Dianne Arlington
Dianne Arlington
Literacy Teacher
Kyla Jefferson
Kyla Jefferson
Kyla Jefferson
Active Learning Teacher
Trisha Wesley
Trisha Wesley
Trisha Wesley
Preschoold Teacher
Welma Hyson
Welma Hyson
Welma Hyson
Art and Music Teacher

Our activities

Skills That Children Will Learn
  • Table/Floor Toys
  • Outdoor Games
  • Sand Play
  • Play Dough
  • Building Blocks
  • Water Play

what parents say

Testimonials About Little Birdies

As every mother would, I definitely was looking for a school that I could rely on. Trustimg your child in someone else’s hands isn’t easy, however Little birdies proved that I can be calm about my kid’s wellbeing and education. Thank you so much!

Deanna Moore

Deanna Moore

Mother

Your center is great! Every parent should know that theu can rely on your professional help with kids, and that here they can learn a lot about education, parenting, learning and teaching. this means a lot in todays world. Thanks for everything!

Henry Montega

Henry Montega

Father

Thank you for the wonderful programs that our kids get to enjoy and participate in! I loved how everything is organized, and can tell for sure that my kids are in great caring hands of professional teachers. I appreciate what you do for us!

Sandy Johnson

Sandy Johnson

Mother

news & events

Upcoming Events

Next Event

Little Birdies Summer Camp, 20-28 Jul, 19
Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

recent articles

Blog Feed

Photogallery

From the Schoolyard

stay tuned with our updates

SignUp for Newsletter

123 New Lenox, Chicago
IL 60606

Prijímanie detí do SMŠ na šk. rok 2021/2022

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.

Termín prijímania

Žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (ďalej len „rodič“) o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú podávať v čase od 1. mája do 31. mája 2021

Podávanie žiadostí

Rodič môže podať žiadosť:
– osobne,
– poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
– e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Deti , pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2021 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.